ZEKA (IQ) TESTLERİ

WİSC-R Zeka Testi

Zekâ değerlendirme işlemleri için uzman ve ailelere oldukça ayrıntılı bilgi veren bu test, hem zekâ skorunun belirlenmesinde, hem de zekâ düzeyi hakkında etkili sonuçlar verir. Çocuğun zihinsel gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi veren Wisc-R zekâ testi aynı zamanda öğrene güçlüğü ( Disleksi – Özgül öğrenme bozukluğu) dikkat ve konsantrasyon düzeylerinin değerlendirilmesinde de önemli işlevler görür.

6-16 yaş aralığındaki bireylere uygulanır.

STANFORD-BİNET Zeka Testi

2 yaşından itibaren uygulanır. Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.  Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Dil, bellek, kavramsal düşünme, akıl yürütme, aritmetik muhakeme, görsel motor ve sosyal anlayış becerilerinden yola çıkarak zihinsel gelişim değerlendirilir.

CAS Cognitive Assessment System / Bilişsel Değerlendirme Sistemi

5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek, bilişsel işlemlerdeki düzeyini belirlemek amacıyla, PASS Teorisi’ne dayanılarak geliştirilmiş bir testtir. Bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin temeli olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır ve bu dört PASS ölçeğinin her biri akademik performansın özel alanlarındaki başarı yada başarısızlık ile ilişkilidir.

Planlama: Bilişsel kontrolü sağlayan işlemleri içerir.

Dikkat : İstenilen amaca ulaşmak için işlemlerin kullanımı, kararlılık ve kendini kontrol, belli bir süre içinde odaklanmış seçici bilişsel aktiviteyi sağlar.

Eşzamanlılık: Bilgi üzerinde işlem yapmanın formu. Bireyin ayrı uyaranları tek ve bir bütün veya grup şeklinde bir araya getirdiği ya da birleştirdiği zihinsel bir işlemdir.

Ardıl: Bilişsel işlemlerin birbirini katı bir şekilde tanımlanmış bir sırayla takip etmek zorunda olduğunda gereklidir.

CAS testi çocuğun eğitim yoluyla sonradan öğrendiği bilgilere çok az ihtiyaç duyulan bir değerlendirme sağlar. Böylece çocuk bilgi eksikliği nedeni ile testlerde başarısız olamayacağından doğal performansını ortaya koyacaktır.

CAS İle Değerlendirilebilen Bilişsel İşlemler

  • Üstün Olarak Sınıflandırılma
  • Planlama sorunlarının belirlenmesi
  • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği
  • Travmatik Beyin Yaralanmaları
  • Ciddi Duygusal Problemi
  • Özel Sorunlar ve Okuma Bozuklukları

Test uygulaması sonucunda yukarıda belirtilen alanlar ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek yorumlanmakta, öğrencinin güçlü yönleri ve geliştirilmesi ile akademik başarısına etki edebileceği yönleri ortaya konarak yol haritası çizilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir