TEMEL YETENEK ve KABİLİYET TESTLERİ

Temel Yetenek Testleri

6-8. sınıf ve 9-12 sınıf öğrencilerine uygulanan bu test; bireylerin yeteneklerini belirlemek amacıyla uygulanan bir grup testidir. Testin önceki hali beş alt testten oluşmaktadır. Temel Yetenekler Testi 6-8 (6.7.8. sınıflar) ve Temel Yetenekler Testi 9-11 (9, 10, 11, 12. sınıflar) şeklinde iki ayrı test takımı olarak düzenlenmiştir.

Temel Kabiliyet Testleri

5-7 ve 7-11 yaş arasına uygulanan bu test; dil, ayırt etme, sayı ve yer kavramı olmak üzere dört alt bölümden oluşan bir yetenek testidir.  Yapılan yetenek alanları testi sonucunda “Dil Kavramı”, “Ayırt Etme Hızı ” “Sayı Kavramı” ve “Yer Kavramı” olmak üzere dört alanda değerlendirme yapılıp çocuğun Genel Yetenek durumu ölçülmektedir.

Test sonucuna göre öğrencilerin eğitim-öğretim yaşantısında hangi dersleri almaları gerektiği, hangi derslerde ve hangi okula gittiklerinde daha başarılı olabilecekleri ortaya konarak sonuçlar ile ilgili çocuğa ve anne-babaya bilgi verilmektedir.

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile bir kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir.

Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri

Bu bir ilgi envanteridir. İlgi envanterleri genellikle iş, meslek ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere karşı bireylerin ilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir