PROJEKTİF TESTLER

CAT Çocuk Algı Testi

Genellikle 3-10 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.  Çocuklar kendilerini insanlara oranla hayvanlarla daha rahat özdeştirdikleri için testin uygulanması ve bu sayede çocuğun ruh sağlığına etki eden durumları anlaşılmasında oldukça etkilidir.

TAT Tematik Algı Testi

8 yaş üstüne uygulanan projektif bir testtir. Belirli temalar ve resimlerin bulunduğu 16 kart vardır. Danışanın resimlere bakarak bir hikaye anlatması istenir. Anlatılan hikâye kişi için önemli olan unsurlar, sorunlar kendi yaşamı çerçevesinde ele alınarak özellikle terapi öncesi kişinin yakından tanınmasını sağlar.

LUİSA DÜSS Psikanalitik Öykü Testi

Çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde hazırlanmıştır. Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış olmakla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi olarak uygulanabilir.

ÇOCUK ÇİZİM TESTLERİ (İnsan Çiz, Aile Çiz, Ağaç Çiz)

Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan ayrı kâğıtlara insan, aile ve ağaç çizmesi istenir. Çizdiği resimler, çocuğun duygusal durumuna göre yorumlanır.

Goodenough (Bir İnsan Çiz Testi)

Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’nde belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir.

D10

Çocuk ve gencin “iç dünyası” hakkında ipuçları toplamak üzere uygulanır. Bu testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir.

BEIER Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlar da tespit edilmektedir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir