Murat Kaya

Uzman Psikolojik Danışman

 • Lisans eğitimini Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde,
 • Yüksek lisans eğitimini ise Psikoloji bölümünde tamamladı.
 • Pendik Belediyesi, Akran Zorbalığı ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Akran Arabuluculuğu Sempozyumu’nda, “Eğitimcilerin Uyguladığı Fiziksel ve Duygusal Şiddetin Akran Zorbalığına Etkisi” ile ilgili sunum yaptı. / Aralık 2015.
 • İ. Ü. Hasana Ali Yücel Eğitim Fakültesi – Fazilet Eğitim Kurumları, Anaokulları Çağıştayı-IV “ Goodenough Harris- Bir İnsan Çiz  Testi” sunumunu gerçekleştirdi. / Mart 2016.
 • Çalışma alanı olarak çocuk ve ailelere yönelik danışmanlık, çocukların değerlendirilmesinde testlerin kullanılması, öğrenme güçlüklerinin tespiti, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti, üstün zekâlı bireylerin tespiti konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.
 • Test sonrası süreçler ile ilgili yönlendirme ve yardım çalışmaları yapmaktadır.
 • Çocuk ve ergenlerle bilişsel çalışmalar ve aile danışmanlığı alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 • Uyguladığı Test ve Ölçekler
  CAS (Cognitive Assessment System) Bilişsel Değerlendirme Sistemi
  Wisc-R Zeka Testi
  Stanford Binet Zeka Testi
  Temel Yetenekler Testi (TYT 6-8)
  Temel Kabiliyet Testi (TKT 7-11 )
  Temel Kabiliyet Testi (TKT 5-7 )
  Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
  Bender Gestalt Göresel Motor Algı Testi
  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  Gesell Figures Testi
  Frankfurter Testi
  D2 Dikkat Testi
  Peabody Resim-Kelime Testi
  Goodenough-Harris/ Bir İnsan Çiz Testi
  Okul Rehberlik Testleri ( Çoklu Zeka Ölçeği – Öğrenme Stillleri Testi – Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri – Sınav Kaygısı Envanteri – Akademik Benlik Kavramı Ölçeği – Meslek Tercih Envanteri vb.. )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir