Gülsüm Özkara

Uzman Klinik Psikolog

  • Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde, yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde  ‘Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ile Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişki ve Problem Çözme Becerisine Etkisi’ konulu tez çalışmasıyla tamamladı.
  • Emdr 1. ve 2. düzey (Phd Udi Oren – Emdr Institute & DBE), Bilişsel Davranışçı Terapi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar), Çözüm Odaklı Terapi (Chris Iveson, M.A – Brief London & DBE), Stratejik Aile Terapisi (Dr. Psikolog Serkan Özgün – İnda), Kabul ve Kararlılık Terapisi (Dr. Fatih Yavuz – TÜRBAD) eğitimlerini aldı. Bu eğitimlere yönelik farklı hocalardan 6 yıl ayda 1 tam gün süren grup süpervizyon çalışmalarına katıldı. Mesleğe başladığından itibaren bireysel süpervizyon sürecine devam etmektedir.
  • 8 yıl İBB Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde yetişkin biriminde bireysel psikoterapist olarak çalıştı. Aynı zamanda eğitim, seminer ve grup terapileri düzenledi.
  • Lisans döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Biriminde stajını tamamladı, aynı hastanenin Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinde kronik ruh sağlığı hastaları ile yapılan gönüllü çalışmalara ve grup terapilerine katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından Bahçelievler ve Eyüp çocuk esirgeme kurumlarında yürütülen projelere katıldı ve projeler süresince eğitim ve süpervizyon aldı. Yüksek lisans sürecinde stajını NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde tamamladı.
  • Travma, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, fobiler, sınav kaygısı, performans kaygısı, sosyal fobi, yeme bozuklukları, uyku sorunları, öfke kontrol sorunları, yas dönemi ve ilişki problemleri çalışma alanları arasındadır.
  • Bireysel psikoterapist olarak yetişkinlerle çalışmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir