DİKKAT ve ALGI TESTLERİ

D2 Dikkat Testi

9- 60 yaş arasına uygulanır. Seçici dikkatin ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilen bu test ile ayrıca psiko-motor hız, dikkat salınımı ölçülür.

FROSTİG Görsel Algılama Testi

Görsel uyaranları tanıma ve ayırt etme gibi görsel algı problemi yaşayan çocukların belirlenmesinde kullanılan bir testtir. Çocukluk çağındaki bu problemler ilerleyen okul dönemlerinde harf ve kelimeleri okuma zorluğu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu testte görsel algı problemi şu alt başlıklarda ele alınmaktadır;

    • El-Göz Koordinasyonu
    • Algılama Sabitliği
    • Şekil-Zemin Ayırımı
    • Mekanla Konumun Algılanması
    • Mekan İlişkilerinin Algılanması

BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi

5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir. Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

FRANKFURTER Dikkat Testi

60-72 ay arası çocuklara elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir. Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Tanı koymada tek başına yeterli değildir fakat dikkat eksikliğini belirlemede etkilidir. Okula başlayan öğrencilerde en erken 14.gün sonrasında verilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir